Les p'tits hérissons

Ax, le petit chien qui voulait avoir des super-pouvoirs

Faites connaissance avec Ax, un petit chien qui rêvait grand.

Ax, le petit chien qui voulait avoir des super-pouvoirs - Le blog du hérisson
©Andrea Simina G.

Il était une fois… Ax

Il était une fois… un petit chien qui s’appelait Ax. Même s’il n’était pas grand, il rêvait d’être un super-héros. Vous savez, comme Superman par exemple.

Il a vu que les chiens forts avaient des muscles. Alors, il a commencé à s’entraîner. Il se réveillait tôt et il courait pour devenir rapide.

Mais il était un peu triste car il savait que Superman avait une cape. Et il n’avait pas de cape.

Comment faire pour en trouver une ?
Comment être un super-héros sans cape ?

Il voulait discuter avec son papa. Peut-être qu’il savait où trouver des capes. Son papa était puissant, comme un super-héros. Mais pourtant il ne portait pas de cape.

Oh, peut-être qu’il était un super-héros unique.

Ax courut lui demander.

– « Papa, est-ce que tous les super-héros portent des capes ? »
– « Hmm, mais pourquoi tu me demandes ça, Ax ? »
– « Parce que je crois que tu es un super-héros. Je n’ai jamais peur quand je suis avec toi mais tu n’as pas de cape. »

Son papa sourit avec gentillesse. Il connaissait le rêve de son fils.

– « Ax, écoute moi. Si tu obéis à tes parents et si tu apprends à aider les autres, tu seras un super-héros. Tu n’as pas besoin d’une cape, mais de courage et de bienveillance. »
– « Papa, c’est quoi la bienveillance ? »
– « La bienveillance, c’est quand tu aides les autres, quand tu leur offres de ton temps et de tes jouets, quand tu leur apportes de la joie. »
– « D’accord. Merci, papa ! Je vais faire de mon mieux pour devenir un super-héros. »

Quelques semaines plus tard, Ax et ses parents se promènent dans le quartier.

Un petit garçon joue au ballon et d’un coup le ballon vole dans la rue. Le petit garçon commence à pleurer, car il a peur d’aller chercher son ballon.

Ax regarde son père.

– « Oui, tu peux aller l’aider, Ax. »

Ax court et récupère le ballon, ensuite le pose devant le garçon. En essuyant ses larmes, le petit garçon sourit timidement. « Merci ! Tu es un super-héros ! »

Ax est heureux. Finalement, on a pas besoin d’une cape pour être un super-héros.


Histoire traduite du roumain en français par Emanuela Gheorghiu (rédactrice/traductrice pour le site Le blog du hérisson).

Cette histoire a été créée dans le cadre d’un atelier de Création d’Histoires pour les enfants, organisé par Emanuela Gheorghiu pour l’association AllGrow, où elle est bénévole.

Les enfants qui ont participé à l’atelier ont entre 7 et 11 ans : Alexandra et Miruna B., Ștefan G. et Miruna D.
Ville : lași, Roumanie

VERSION ORIGINALE EN ROUMAIN

Ax, cățelul care voia să aibă super-puteri

Faceți cunoștință cu Ax, un cățel care visa măreț.

Ax, le petit chien qui voulait avoir des super-pouvoirs - Le blog du hérisson
©Andrea Simina G.

A fost odată… Ax

A fost odată…un cățel care se numea Ax. Chiar dacă nu era înalt, visa să devină un super-erou. Știți, așa cum e Superman, de exemplu.

A observat că toți câinii puternici aveau mușchi, așa că a început să se antreneze. Se trezea devreme și alerga, ca să devină rapid.

Dar era puțin trist. Știa că Superman avea o pelerină. Iar el nu avea.

Cum să găsească una ?
Cum să fie un super-erou fără pelerină ?

Dorea să discute cu tatăl său. Poate că el știa unde se găsesc pelerine. Tatăl său era puternic, ca un super-erou. Dar totuși nu purta pelerină.

Oh, poate că era un super-erou special.

Ax fugi să-l întrebe.

– « Tata, toți eroii poartă pelerină ? »
– « Hmm, de ce mă întrebi asta, Ax ? »
– « Pentru că eu cred că tu ești un super-erou. Niciodată nu mi-este frică atunci când sunt cu tine. Dar tu nu ai pelerină, sau ai ? »

Tatăl său zâmbi cu bunătate. Cunoștea visul fiului său.

– « Ax, ascultă-mă. Dacă asculți de părinții tăi și dacă înveți să îi ajuți pe alții, vei fi un super-erou. Nu ai nevoie e o pelerină, ci de curaj și de bunăvoință. »
– « Tata, ce este aceea bunăvoință ? »
– « Bunăvoința este atunci când îi ajuți pe alții, când le oferi din timpul tău și din jucăriile tale, când le aduci bucurie. »
– « Bine. Mulțumesc, tata! Voi face tot ce voi putea pentru a fi un super-erou. »

Câteva săptămâni mai târziu, Ax și părinții săi se plimbă prin cartier.

Un băiețel se joacă cu mingea și deodată mingea zboară în stradă. Băiețelul începe să plângă, pentru că îi este frică să meargă să caute mingea.

Ax privește la tatăl său.

– « Da. Poți merge să îl ajuți Ax. »

El aleargă să recupereze mingea și o așează apoi în fața băiețelului. Ștergându-și lacrimile, băiețelul zâmbește timid. « Mulțumesc ! Ești un super-erou ! »

Ax este fericit. În final, nu ai nevoie de o pelerină pentru a fi un super-erou.


Această poveste a fost creată în cadrul unui atelier de Creație de Povești pentru copii, organizat de Emanuela Gheorghiu pentru Asociația AllGrow, unde ea este voluntară. 

Copiii care au participat la atelierul au între 7 și 11 ani : Alexandra și Miruna B., Ștefan G. și Miruna D.
Oraș : Iași, România

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *